Aktivnosti članica Saveza za 2021. Godinu

 

Savez joga udruženja Srbije

Savez joga udruženja Srbije je osnovan 2014 godine kao potreba više samostalnih joga udruženja i klubova iz više gradova sa teritorije Srbije, koji su do tada međusobno sarađivali na organizaciji joga seminara, u cilju usaglašavanja principa vežbanja kao i podizanja nivoa ukupne stručne osposobljenosti instruktora, asistenata i naprednih vežbača u našim Udruženjima.

Ova inicijativa omogućila nam je i neposrednu saradnju sa nadležnim visokostručnim institucijama koje se bave edukacijom u sportu u Republici Srbiji, kao i kontakte sa savezima sličnog tipa iz zemlje i okruženja.